Info

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Edustusliike J. Oinonen (Y-tunnus: 1065461-4)
Huunankaarto 8 B 7
12400 Tervakoski

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jari Oinonen
Puhelin: 044 5962155
Sähköposti: info (at) nettiosa.com

REKISTERIN NIMI

Edustusliike J. Oinonen / Nettiosa.com asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

- Henkilö on ostanut Nettiosa.com tuotteita verkkokaupan kautta.
- Henkilö on rekisteröitynyt Nettiosa.com verkkokaupassa.
- Henkilö on itse liittynyt Nettiosa.com postituslistalle: tilaamalla sähköisen uutiskirjeen verkkokaupassa tai Facebookissa tai tilaamalla uutiskirjeen lomakkeella messuilla tai muussa tapahtumassa
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Nettiosa.com asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Nettiosa.com asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Nettiosa.com omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Nettiosa.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Nettiosa.com asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Nettiosa.com / Edustusliike J. Oinonsella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Nettiosa.com rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Nettiosa.com tuotteita verkkokaupasta:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut uutiskirjeen:
  • sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Nettiosa.com käytössä . Tietoja ei luovuteta Nettiosa.comin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Nettiosa.com / Edustusliike J. Oinosen luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Nettiosa.com /Edustusliike J. Oinosen hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).